Page Container


Corporate Profile

Executives

Directors

Representative Directors Chairman of the Board Yasushi Kimura
President Isao Matsushita
Directors Executive Vice President and Executive Officer Yukio Uchida
Senior Vice President Junichi Kawada
Rentaro Tonoike
Akira Omachi
  Tsutomu Sugimori
  Ichiro Uchijima
  Shunsaku Miyake
  Shigeru Oi
  Hiroshi Komiyama
  Hiroko Ota
  Mutsutake Otsuka
  Seiichi Kondo

Corporate Auditors

Corporate Auditors   Tadashi Ohmura
  Takashi Setogawa
  Hideki Nakagome
  Toshinori Kanemoto
  Naomi Ushio

Executive Officers

Senior Vice President   Hiroji Adachi
Executive Officers   Ichiro Yamamoto
  Katsuyuki Ota
  Satoshi Taguchi