Page Container


Corporate Profile

Executives

Directors

Representative Directors Chairman of the Board Yasushi Kimura
President Yukio Uchida
Directors Executive Vice President Junichi Kawada
Senior Vice President Hiroji Adachi
Kunimitsu Oba
Executive Officer Katsuyuki Ota
  Tsutomu Sugimori
  Takeshi Kurosaki
  Shunsaku Miyake
  Shigeru Oi
  Hiroshi Komiyama
  Hiroko Ota
  Mutsutake Otsuka
  Seiichi Kondo

Corporate Auditors

Corporate Auditors   Tadashi Ohmura
  Takashi Setogawa
  Toshinori Kanemoto
  Naomi Ushio
  Seiichiro Nishioka

Executive Officers

Senior Vice President   Ichiro Yamamoto
Executive Officers   Kazuhiro Hori
  Yoshiaki Ouchi
  Takahiko Miura